Aadaa: Abbaa Gadaa Gadaa Hawaas Abbaa Gadaa Karrayyuu tahuun baallii fudhatan

OBN Amajji 21, 2011- Sirna baallii walitti dabarsuu Gadaa Karrayyuu Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee taasifameen, Gadaa Hawaas Abbaa Gadaa Karayyuu tahuun baallii fudhatan . Sirna iddoo...