Dameewwan Dameewwan

TL

Dameelee Godina

Teessoo

1

Finfinnee

 • Bilbila:+251116620321
 • Fax:  +251116620321
 • Bakka: Shiroo Meedaa Imbaasii Ameerikaa fuuldura
 • Email:

2

Shawa Lixaa

 • Bilbila:+251-11-23-64-918
 • Fax:  -
 • Bakka: Amboo

Email:

3

Shawa Kaabaa

 • Bilbila:+251-11-13-5-049
 • Fax:  -
 • Bakka: Fichee Saalalee

Email:

4

Shawa Kibba lixaa

 • Bilbila:+251-11-34-11-492
 • Fax:  -
 • Bakka: Walisoo

Email:

5

Jimmaa

 • Bilbila:+251-47-11-17-732
 • Fax:  -
 • Bakka: Jimmaa

Email:

6

Wallagga Bahaa

 • Bilbila:+251-57-66-11-744
 • Fax:  -
 • Bakka: Naqamtee

Email:

7

Wallagga Lixaa

 • Bilbila:+251-57-77-10-829
 • Fax: -
 • Bakka: Gimbii

Email:

8

Qeellam wallagga

 • Bilbila:+251-57-55-52-152
 • Fax:  -
 • Bakka: Dambidoolloo

Email:

9

Iluu abbaa booraa

 • Bilbila:+251-47-44-14-845
 • Fax: -
 • Bakka: Mattuu

Email:

10

Boorana

 • Bilbila:+251-46-84-60-185
 • Fax:  -
 • Bakka: Yaa'a Bal'oo

Email:

11

Gujii

 • Bilbila:+251-46-44-52-297
 • Fax:  +251464451089
 • Bakka: Nageellee

Email:

12

Baalee

 • Bilbila:+251-22-66-50-292
 • Fax:  -
 • Bakka: Baalee Roobee

Email:

13

Harargee lixaa

 • Bilbila:+251-25-55-10-326
 • Fax:  +251255511572
 • Bakka: Ciroo

Email:

14

Harargee Bahaa

 • Bilbila:+251-25-66-68-392
 • Fax:  -
 • Bakka: Haraar
 • Email: