Oduu Haaraa

ERGAMA ERGAMA

 

Toora xiyyeeffannoo Dhaabatichaa

  • Odeeffannoofi sagantaalee qulqulluu sadarkaansaanii eegame dhiyeessuu.
  • Tamsaasa waliinga'uu.
  • Dandeettii raawwachuu dabaluu.

Ergama OBN

Tekinolojii miidiyaa ammayyaatti fayyadamuun, Odeeffannoo fi sagantaalee waytaawaa, madaalawaa, qulqulluu fi booharsaa, barsiisan dhiyeessuun, ummanni ijaarsa sirna dimokraasii fi misoomaa keessatti ga'eessaa akka bahu gochuu, maqaa gaarii naannichaa ijaaruu fi waliigaltee ilaalcha tokkummaa biyyaalessaa uumuu.