Back

የህዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፉ በኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶች እንዲመራ እየተሰራ ነው - አቶ ተፈራ ዋልዋ

[OBN 30 09 2010] የሀገሪቱ የህዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ በኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶች እንዲመራ እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ የህዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ማህበር መስራችና የማህበሩ የበላይ ጠባቂ አቶ ተፈራ ዋልዋ  አስታወቁ፡፡ ማህበሩ ለድሬዳዋ አስተዳደር የካቢኔ አባላትና ከፍተኛ አመራሮች ዘርፉን አስመልክቶ ሥልጠና ሰጥቷል፡፡

አቶ ተፈራ በዚሁ ጊዜ ''ሀገሪቱ የህዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂን በየመስኩ እየተጠቀመች ቢሆንም ችግሩ በሙሉ አቅም አለመጠቀምና በራሳችን ዜጋ ጭንቅላትና ተቋማት መጠቀም ደረጃ ላይ አለመድረሳችን ነው'' ብለዋል፡፡ መንግስት በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ላይ ለዘርፉ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

እስካሁንም የምርምር ተቋማት፣ የዘርፉን ባለሙያዎች ለማፍራት የሚያስችሉ ትምህርት ቤቶች ከመክፈት ባለፈ ከፍተኛ የመሳሪያ ግዥና ተከላ ማከናወኑን ገልጸዋል፡፡በአሁኑ ሰዓትም በሦስተኛ ዲግሪ የተመረቁ የዘርፉ ባለሙያዎች እየተበራከቱ መሆኑን ተናግረዋል፡፡

ማህበሩም መንግስትን በዘርፉ የሚያማክሩና ናሳ ጭምር የሚሰሩ 10 አለም አቀፍ በጎ ፋቃደኛ የዘርፉ ሳይንቲስቶች ማፍራቱን ጠቁመዋል፡፡ አነዚህ ተግባራትን ጨምሮ  እየተከናወኑ ያሉ ተጨማሪ ሥራዎች ሀገሪቱ ከሶስት ዓመት በኋላ በራሷ ልጆች በመሠረታዊ የዘርፉ ጉዳዮች ራሷን እንደምትችል አረጋግጠዋል፡፡ ይህ ደግሞ ሀገሪቱ  ለተያያዘችው የህዳሴ ጉዞ መፋጠን ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ገልፀዋል፡፡

እንደ አቶ ተፈራ ዋልዋ ገለጻ ኢትዮጵያ የራሷን ሳተላይት ለማምጠቅ የጀመረችው ሥራ በፍጥነት እንዲሳካ ርብርቡ ተጠናክሮ ቀጥሏል፡፡ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ኢብራሂም ዑስማን በበኩላቸው በህብረተሰቡ ውስጥ ያለውን የተዛባ አስተሳሰብ ለማስተካከልና የህዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለተሻለ ህይወት ያለው ጠቀሜታ ለማስገንዘብ የተቀናጀ ሥራ ሊሰራ እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡ በተለይ በየደረጃው በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የህዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በስፋት ተቋቁመው አዲሱ ትውልድ የተሻለ ግንዛቤ እንዲጨብጥ ይደረጋል ብለዋል፡፡ ምንጭ፡- ኢዚኣ