Back

Ajjeechaa Kashogjiif Sa'uudii Arabiyaan ogeeyyii ragaa dhoksan ergitee turte

OBN Onk. 27, 2011- Akka Qondaalli Olaanaan Tarkii tokko BBCtti himanitti Sa'uudii Arabiyaan erga Jamaal Kaashogjii ajjeefamee booda, ogeeyyii reeffaasaa fi ragaa du'asaatiin walqabate gara balleessan gara waajjira Qoontsilaa ishee kan Istaanbul jiruutti ergitee turte.

Qondaalli Tarkii kun kaleessa Barruu biyya Tarkii 'Daily Sabah' jedhamurratti yaada kennaniin ajjeefamuu Jamaal Kashogjiitiin walqabatee ragaa jiru balleessuuf jecha Sa'uudiin Keemistii Ahmad Abdulaziiz Aljonaabii fi Ogeessa waa'ee summiirratti hojjetu Kaaliid Yahyaa Alzahran namoota jedhaman ramadde gara Istaanbul ergite jedhan.

Gaazexeessaa Jamaal Kashogjii ji'a darbe keessa ajjeefamuu Sa'uudiin amantee turte, ta'us garuu dubbiinsaanii wan ta'e ukkaamsanii darbuu ture.

Qorattoonni Tarkii gaazexeessaan kun ukkaamfamee ajjeefamuu fi qaamnisaa hanga wallaalamutti cicciramee asiidiidhaan hurkee akka badu taasifamuu beeksisan.

Ijoolleen Jamaal Kashogjii lameen gaaffii fi deebii Dilbata darbe CNN waliin taasisanirratti reenfa abbaasaanii Sa'uudiitti fudhatanii firoota isaanii biroo waliin ta'uun owwaallachuu akka barbaadan dubbatan.

''Waa'ee owwaala isaa aanga'oota Sa'uudii waliin dubbadheera, kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti ni ta'a jedheen abdadha'' jedha Saalaa Kashogjii.

Mootummaa Sa'uudii Arabiyaa qeequun kan beekamu, gaazexeessaa Jamaal Kashogjii, gaafa Onkoloolessa 2, bara 2018 mooraa waajjira Qoontsilaa Sa'uudii Arbiyaa kan Istaanbul jiruu keessatti ajjeefame.