Back

Aksiyoonni Geejiba Odaa gurguramuu eegale

 

 
Aksiyoonni Geejiba Odaa gurguramuu eegale
 

[Dhrtvo 09 07 2009]Dinagdee naannichaa fi ummataa cimsuuf dhaabbilee qindoomina mootummaa fi ummataatin hundaa'an keessaa tokko kan ta'e "Oda Integrated Transport Share Company" aksiyoonasaa gurguru eegale.

Gurgurtaan akisyoonaa kunis har'a bakka abbootiin qabeenyaa Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman itti argaman; magaalaa Finfinnee galma Giddu Gala Aaadaa Oromootti eegalamee jira.

Gatiin aksiyoonaa tokkoos Birrii kuma tokko yoo ta'u, namni tokko aksiyoonaa afurii fi isaa ol bitachuu danda'a. Caalaa Barakaatu gabaase.