Back

Baankiin Daldalaa Itoophiyaa piroojekti shaggar midhagsuuf deeggarsa Birrii miliyoona 500 kenne

OBN Caamsaa 01, 2011 – Baankiin Daldalaa Itoophiyaa piroojektii Shaggar midhagsuuf jalqabameef deeggarsa birrii biliyoona walakkaa kenne.

Finfinnee magaalaa qulqulluu, magariisa fi tuuristii hawwattu gochuuf pirojeektii shaggar midhagsuu Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad eegalsiisan deeggaruuf, Baankiin Daldala Itoophiyaa birrii miliyoona 500 gumaache jedha ibsi bankicharraa nu gahe.

Baankiin Daldala Itoophiyaa hojiilee misooma hawaasaa fi naannoo hedduu irratti hirmaate hojjataa turuu kan eeru ibsichi, baroottan darban qabeenya uumamaa fi kunuunsa naannoo hojjetaa ture jedheera.

Baankiin Daldala Itoophiyaa gara fuula duraas hojii Magaalaa Finfinnee midhagsuu eegalame cimsee deeggaras jedhame.