Back

Baazaarii fi Agarsiisni daldalaa guyyoota 15f turu Magaalaa Ambootti gaggeefamaa jira.

OBN Onk 28, 2011 - Baazaarii fi Agarsiisni daldalaa Dinagdee Magaalaa Amboo si'eessu Masaraa Mootummaa Magaalaa Amboo keessatti gaggeefamaa jira. Agarsiisa daldalaa guyyaa 15f turu kana irratti oomsihaa fi tajaajila gosaan heddumatu dhiyaate jira.

Baazaarii kanas guyyaatti namootni kumni 10 daawachaa akka jiran ragaan waajjira daldalaa fi misooma gabaa magaala Amborra argame ni mul'isa. Daldaltoonni 80 ol ta'anis oomisha fi tajaajila isaanii agarsiisaa jiru Baazaarii fi agarsiisni daldalaa kunis sochii dinagdee magaalaa Amboo qabbanaa'ee ture ni ho'isas jedhameera. Kan gabaase riippoortara keenya Yeroon Toleeraati.