Back

Dargaggoon Oromoo waldhaggeeffachuun bu'aa buusuu qabu – Dr. Abiyyi Ahmad

[OBN 30 01 10]:- Amboorraa tooftaa injifannoo qabsoo barbaanna jedhan sadarkaa pireezdaanti itti aanaatti, itti gaafatamaan Waajjira giddugaleessaa DHDUO Dr. Abiyyi Ahimad.

Mariin nageenyaa fi haala yeroo irratti xiyyeeffate Yuunvarsiitii Ambootti hawaasa godina Shawaa Lixaa waliin mari'atameera.

Dr. Abiy Ambo lakkoofsi xiqqaatus, onneen isaanii nuuf guddaadha jedhanii, yeroonis yeroo tokkummaa fi malaan injifannoo itti argatan malee gargar ba'uu fi boo'uun injifannoon argamu akka hin jirre himaniiru.

Akka Haabtee Abbaa Malaa malaan malaa uru malee sirbuun, iyyuun, wacuun, du'a uummata Oromoof hin fayyadne; du'uun hiika nuuf hin qabu jedhan itti gaafatamtichi.


Ajandaan dheebonnu lola miti; injifannoodha malees jedhan Dr Abiy.

Injifannoo keenya milkeessuu keessattis ga'een diinagdeen taphatu daran ol'aanaa waan ta'eef, ummanni Oromoo diinagdeedhan guddachuuf cimnee hojjechuu akka qabnu dubbatan.

Dargaggoonni Oromoo tasgabbaa'ee yaaduu, waldhaggeeffachuun bu'aa ummata Oromoof tokkoomuu malee kan isin sirbisiisu hundi Oromoos miti; sirbis injifannoo hin ta'u jedhan.

Eenyu akka alaabaa hin eeyyamamne baatee akka nutti fiigu gargar baasuu qabna malee; miiran oofamuu hin qabnu jechuun dargaggoota, ummata Shawaa Lixaa fi Amboof ergaa dabarsaniiru.

Hawaasnii fi dargaggoonni Shawaa Lixaas tokkummaa ummata Oromoo milkeessuu fi injifannoo argamsiisuuf tumsa karaa naga qabeessa ta'een hoggansa ammaa kana waliin akka godhan dubbataniiru.Anuwaar Jamaalituu gabaase.