Back

Galmeen barattoota kutaa 10 fi 12ffaa qormaata fudhatanii intarneetaan ta’uufi

 

 
Galmeen barattoota kutaa 10 fi 12ffaa qormaata fudhatanii intarneetaan ta'uufi
 

[Dhrtvo 23 07 2009] Galmeen barattoota kutaa 10ffaa fi 12ffaa qormaata biyyaalessaa fudhatanii waggaa dhufutti intarneetiin ta'uuf jedha.

Ejansiin Madaallii Qormaataa Biyyaalessaa wayita ammaa Finfinneetti manneen barnootaa dhuunfaa fi mootummaa 152 keessatti yaaliif kan jalqabe yoo ta'u, manneen barnootaa 146 irratti bu'aan gaarii mul'ateera jedheera.

Itiyoophiyaan waraqaa galmee qormaataa biyyaalessaa Kutaa 10ffaa fi 12ffaa Landanii kan galchitu yoo ta'u, tokkoon isheef paawundii tokkotti kan hiiqu baasti.

Ejansichatti Daayirektarri Qindeessa Qabxii Madaallii Qormaataa Obbo Yooseef Abarraa, jalqabamuun galmee intarneetii kanaa maallaqa biliyoonatti lakkaa'amu bittaa waraqaa galmee kanaaf ba'u oolchuu nidandeessisa jedhaniiru.

Obbo Yooseef galmeen intarneetii kun dogoggoroota galmee waliin wal-qabatanii mul'atan hir'isuufis nigargaara jedhan.

Manneen barnootaa sadarkaa lammaaffaa fi qophaa'insaa hundi tajaajila inatarneetii galmee intarneetii kana raawwachuu isaan dandeessisu akka qaban daayirektarichi himaniiru. 

Maddi: FBC