Back

Giddu galli Qorannoo Biyye Bedellee asiidummaa biyyee hir'isuuf hojjechaa jiraachuu beeksise

OBN Caamsaa 01, 2011- Giddu galli Qorannoo Biyye Bedellee dhangaggummaa/asiidummaa/ biyyee hir'isuuf hojjechaa jiraachuu beeksise.

Giddu galli kunis godinaalee Iluu Abbaa Boor, Jimmaa fi Buunnoo Beddellef Aanaalee 42 keessatti qorannoo biyyee gaggeessaa jira.

Barbaachisummaan qoranno kanaas biyyo asiidummaan miidhame adda baasuun haala saayinsawaa taheen walaansa gochuun omishaaf omshitummaa qonnaa foyyessuuf akka ta'es giddu gallichi ibsee jira.

Godina Buunnoo Beddellee Aanaa Beddelleettis biyyee miidhame adda baasuun nooraan itti naqamaa jira. Leencoo Tasgaraatu gabaase.