Back

Godina I/A/Boor Aanaalee 2 fi Bulchiinsa Magaalaa Mattuuti meeshaaleen jeequmsaf qophaa'an to'atame.

[OBN 17 02 2010]Godina I/A/Boor Aanaalee 2 fi Bulchiinsa Magaalaa Mattuuti Tokkumma Oromoo fi Saboota Sablamoota biyyaati diguuf kaayyeefatani gocha shororkeesuuma gaggeesuuf namooni qophani meeshaalee Weranaa,Alabaa Seeran alaa fi Barreefama jequmsa kakkasa nu walin to'anna jala oolchuu isaa waajjiri poolisi godinicha beeksise.

Shakkamtoota kana saxiluu keessati hirmanaan uumata olaanaadha kan jedhe poolisiin ummaani nageenya eggisisuu keessati sochi jalqaba cimsee akka itti fuffu qabus dhaamsa jiraa.

Ajaajjaan Poolisi godinicha Komanderra Taamiru Aduunyaa akka ibsaan itti sababa walitti bu'insa daanga Somalee Itiyoophiyaatiin kanneen rakkoof saxilaman xiyyeefannoo akka kennamu namoota hiriirra seera qabeessa hin taanne aanaalee godinicha garagaaraa keessati gaggeefaman rakko uutuu hin gaggeessani dhaabachuu isa himaniru.

Haata'u malee jijjiramaa fi guddina naannoo Oromiyaa keessati mul'acha jiru fi tokkummaan Oromoo cimuu isaan akkasumaas tokkumaan sabaoota sablamoota biyyaati cimuun kan isaan hin gammachifnee namooni muraasi godinichatti okkaarraa kaasuuf jecha meeshaalee waranna, Alaabaa Seeraanalaa fi barreeffamoota jequmsa.

Gaafi fi eerruu uummata irraati hunda'un Ajaaja Mana Murtiitiin Sakkata'insa taasifameen Mgaalaa Mattuu ,Aanaa Daarimuu fi AanaaAalleeti Bombiin harkaa 4,Rasaasi 16 ,Alabaan Seeraan allaa fi Barreefamni jequmsa kakkaasnu keessatu Onkolooleesa 19/2010 waamicha hiriirraa qeeroo Magaalaa Mattuuf dabarsu qabamu isaa komandera Taamiruun kan himanu. Lijalaman Abarraatu gabaase.