Back

Haalli roobaa bara kana jiru oomishaa fi Oomishtummaa Gannaatif mijataa ta'uun himame

 

[OBN 16 11 2010] :- Roobni ganna barana  roobaa jiru oomishaa fi oomishtummaa Gannaatif  mijataa ta'uu Eejansiin Meetrooloojii Biyyoolessaa beeksise.

Naannoleen  rooba Gannaa fayyadamuun oomishaan ganna kana  rooba idilee fi idileen olii  argachuu akka danda'aan eeramee jira.

Kaabni lixa biyyattii rooba idileedhan walitti dhiyaatu yoo  argatu, Lixaa fi kibbi lixaa, kaabni, kaabni bahaa, bahaa fi naannoleen jiddugaleessaa rooba idilee akka argatan Eejansiin Meetrooloojii Biyyoolessaa beeksise.

Naannoleen teessuma lafaa gadi aanaa keessa jiran ammoo hedduminaan rooba idilee fi idileen ol ta'e argatu.