Back

deeggarsa Itoophiyaan baqattootaf taasisaa jirturratti mari’atame

OBN Caamsaa 07, 2011- Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanitti koomiishinarri olaanaa Koomiishinii Baqattootaa Filiippoo Giraandiin, deeggarsa Itoophiyaan  baqattootaaf taasisaa jirturratti, Itoophiyaatti hoggansa dhaabbatichaa waliin mari'atan.

Koomiishinarichi Itoophiyaan baqattoota fayyadamoo taasisuuf hojii hojjechaa jirturratti qaamolee dhimmi isaan ilaallatu waliin mari'ataniiru.

Itoophiyaan baqattoonni biyyoota addaddaa turmaata isaanitiin dameewwan addaddaarraa fayyadamoo akka ta'an hojjechaa jiraachun ishee ni beekama.

 Kana keessaa tokko labsii baqattootaa dhiyeenya ragga'edha.

 Labsichi baqattoonni ykn kooli gaafattoonni naannoo filatanitti mirga socho'uu, hojjechuu fi yeroo barbaadanitti biyyaa ba'uu akka qabaatan dandeessisa.

Itoophiyaan yeroo ammaa baqattoota Soomaaliyaa, Sudaan, Sudaan Kibbaa fi Eertiraa kuma 900 fi kuma 20 keessummeessaa jirti.