Back

Itoophiyaan yaa'ii guddina teeleekoomunikeeshinii idil addunyaa qopheessuuf gaaffii dhiyeessite

OBN Ebla 29, 2011 - Itoophiyaan yaa'ii guddina teeleekoomunikeeshinii idil addunyaa qopheessuuf gaaffii dhiyeessite.

Gaafficha Ministeerri Innooveeshinii fi Teeknooloojii Jeeneevaatti argamee akka murteessisu affeerraan dhiyaachufii beeksiseera.

Yaa'ichi Onkololeessa bara 2021 kan gaggeeffamu yammuu ta'u, ministiroonni kumni 5 ol irratti ni hirmaatu.

Manni Maree Waldaa Teelekoomunikeeshinii Idil Addunyaa walakkaa Waxabajjii keessa walga'ii Jeeneevaatti taa'uun, gaaffii Itoophiyaan dhiyeessiteef murtee ni dabarsa.

Gaaffin Itoophiyaan dhiyeessite dhugoomnan yaa'ichi Afrikaatti yoo gaggeeffamu kan jalqabaa ta'a.

Ministirri Innooveeshinii fi Teeknooloojii Dr. Injiinar Geetaahuun Makuriyaan hogganaa Waldaa Teeleekoomunikeeshinii Afrikaa Joon Oomoo waajjira isaaniitti simatanii waliin mari'ataniru.

Obbo Joon Oomoon Itoophiyaan Afrikaa bakka buutee yaa'icha akka keessummeessitu biyyoota Afrikaa kan qindeessan ta'uu ibsaniiru.