Back

Pr. Lammaa Magarsaa hawaasa waliin mari'achaa jiru

OBN Onk 25, 2011 - Mariin haala yeroo irratti xiyyeeffatu hawaasaa garaa garaa waliin har'a Finfinneetti mari'atamaa jira. Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaa marii kanarratti argamuun kutaalee hawaasaa kana waliin mari'ata jiru.
Maricharratti Abbootiin Gadaa, Abbootii Amantaa, Jaarsolee biyyaa, hayyootaa, dargaggoota Magaalaa Finfinnee, Magaalota Naannawa Finfinneefi Godina Addaa Naannawa Finfinnee argamaniiru.
Marichi eebba Abbootii Gadaatiin kan eegale yoo ta'u barreeffamni mata duree boqonnaa qabsoon ummata Oromoo sadarkaa irra gahee, qormaatilee isaafi kallattii gara fuula duraa jedhu irratti qophaa'e Miseensa Koree Hojii raawwachistuu ODP fi ADWUI Obbo Shimmallis Abdiisaatiin dhihaateera.