Oduu Addunyaa Oduu Addunyaa

Humni waraanaa fi mormitoonni Sudaan yeroo ce'umsaa waggaa sadirratti walii galan

OBN Caamsaa 07, 2011- Humni waraanaa Sudaan kan amma aangoo harkaa qabu waggoota sadan itti aanan mootummaan ce'umsaa bulchiinsa siiviliitiin akka bulu walii gale. Manni Maree Ce'umsaa Humna...

Read More

Mormii Sudaan irratti namootni torba ajjeefaman

OBN Caamsaa 06, 2011- Fincila Sudaan magaalaa Kaartum irratti yoo xiqqaate finciltoota keessaa namootni jaha qaama nageenyaa keessaa ammoo namni tokko ajjeefamaniiru. Namootni ajjeefaman...

Read More

Dhibee onneetiin duutii maaliif dabalaa dhufe?

OBN Caamsaa 06, 2011- Du'aatiin sababii dhukkuba onneefi sirna dhiigaan walqabate namoota umuriin isaanii waggaa 75 gadi ta'e irratti waggaa 50 booda akka addaatti dabaluu isaa qorannoon...

Read More

Sagalee lakkaa'amaa jiruun ANC'n dursaa jira

OBN Caamsaa 02, 2011- Afriikaa Kibba keessatti filannoon erga xumurameen booda sagaleen lakkaa'amaa jira. Pireezidaantiin biyyattii Siiriil Raamaafoosaan deggersaa uummataan dhaba jechuun kan...

Read More

Afrikaa Kibbaatti Paartiin ANC Appaartaayidiin waggoota 25 booda morkii cimaan mudate

OBN Ebla 30, 2011- Dheekkamsa uummatni malaammaltummaa irratti qabu, kufaatiin dinagdee fi haaromsi qabiyyee lafaa dubbiiwwan ijoo lammiileen Afrikaa Kibbaa filannoo marsaa 6ffaa kanaan sagalee...

Read More