Oduu Bizinasii Oduu Bizinasii

Oromiyaa dinagdeen utubuuf gaheen dargaggootaa olaanaadha.” Obbo Admaasuu Daamxoo

OBN Caamsaa 06, 2011- Mootummaan naannoo Oromiyaa riifoormi siyaasaa fi diinagdee hojiirra olchuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf sochii bal'aa eegaleen injifannoowwan boonsaa ta'an...

Read More

Baankiin Daldalaa Itoophiyaa piroojekti shaggar midhagsuuf deeggarsa Birrii miliyoona 500 kenne

OBN Caamsaa 01, 2011 – Baankiin Daldalaa Itoophiyaa piroojektii Shaggar midhagsuuf jalqabameef deeggarsa birrii biliyoona walakkaa kenne. Finfinnee magaalaa qulqulluu, magariisa fi tuuristii...

Read More

Fooramiin biiznasii Itiyoo-Sudaan Finfinneetti taa’aamaa jira

OBN Ebla 22, 2011- Fooramiin biiznasii Itiyoo-Sudaan magaalaa Finfinneetti taa'aamaa jira. Fooramicha ifatti kan banan Ministeera Dhimma Alaatti itti waamamaa dhaabbii dhimma biiznasii fi...

Read More

Daandiin Qilleensaa Itiyoophiyaa baha jiddugaleessaa fi Afrikaatti imaltoota hedduu horachuudhan badhaasa bara 2019 badhaafame.

OBN Ebla 21,2011 - Daandiin Qilleensaa Itiyoophiyaa baha jiddugaleessaa fi Afrikaatti imaltoota hedduu horachuudhan badhaasa bara 2019 badhaafame. Badhaasicha kan qopheesse garee Daandii...

Read More