Oduu Diinagdee Oduu Diinagdee

Fooramiin daldala alaa idil addunyaa 19ffaan Finfinneetti taa’aamuuf

OBN Caamsaa 07, 2011 - Fooramiin daldala alaa idil addunyaa 19ffaan magaalaa Finfinneetti taa'aamuuf. Ministeerri Daldalaa fi Indaastirii Itoophiyaa fi Wiirtuun Daldalaa Idil Addunyaa Gamtaa...

Read More

Magaalaa Buraayyuutti ji'oottan lamaan itti aananitti dargaggoota kuma 4 ol hojiitti galchuuf

OBN Caamsaa 07, 2011- Magaalaa Buraayyuutti ji'oottan lamaan itti aananitti dargaggoota kuma 4fi 920 hojiitti galchuuf haal-dureen xumurameera. Injifannoo gama siyaasaan argame diinagdeedhaan...

Read More

Oromiyaa dinagdeen utubuuf gaheen dargaggootaa olaanaadha.” Obbo Admaasuu Daamxoo

OBN Caamsaa 06, 2011- Mootummaan naannoo Oromiyaa riifoormi siyaasaa fi diinagdee hojiirra olchuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf sochii bal'aa eegaleen injifannoowwan boonsaa ta'an...

Read More

Fooramiin hariiroo diinagdee Itoophiyaa fi Ameerikaa Waashiingitanitti taa’aamuuf

OBN Caamsaa 02, 2011- Fooramiin hariiroo diinagdee Ityoophiyaa fi Ameerikaa cimsu Waashiingitan Diisiitti taa'aamuuf. Fooramichi Itoophiyaan diinagdeeshee guddisuuf carraaqqii taasisaa...

Read More

Baankiin Daldalaa Itoophiyaa piroojekti shaggar midhagsuuf deeggarsa Birrii miliyoona 500 kenne

OBN Caamsaa 01, 2011 – Baankiin Daldalaa Itoophiyaa piroojektii Shaggar midhagsuuf jalqabameef deeggarsa birrii biliyoona walakkaa kenne. Finfinnee magaalaa qulqulluu, magariisa fi tuuristii...

Read More