Oduu haala Qilleensaa haaraa Oduu haala Qilleensaa haaraa

Haalli qilleensaa gogaa, aduu fi bubbee kan jiraatu ta’uun himame

OBN Amaj. 7, 2011- Guyyoottan kurnan itti aananitti haalli qilleensaa biyyattii gogaa, aduu fi bubbee kan qabaatu ta'uu Eejansiin Meetrooloojii Biyyaalessaa beeksise.  Qabbanni halkanii fi...

Read More

Naannolee biyyattii tokko tokko keessaatti baatii Hagayyaa keessa roobni cimaan akka roobu eegama

  [OBN 27 11 2010] :- Naannolee Itiyoophiyaa tokko tokkotti baatii Hagayyaa keessa roobni cimaan kan eegamu ta'uu Eejansiin Meetrooloojii Biyyoolessaa beeksisee. Akka raaga...

Read More

Haalli roobaa bara kana jiru oomishaa fi Oomishtummaa Gannaatif mijataa ta'uun himame

  [OBN 16 11 2010] :- Roobni ganna barana  roobaa jiru oomishaa fi oomishtummaa Gannaatif  mijataa ta'uu Eejansiin Meetrooloojii Biyyoolessaa beeksise. Naannoleen  rooba...

Read More

Guyyoottan Kurnan Itti Aananitti Roobni Arfaasaa Ni Eegala-Eejansicha

[OBN 07 06 2010]:- Guyyoottan kurnan itti aananitti roobni Arfaasaa kan eegalu ta'uusaa Eejansiin Meetrooloojii Biyyaalessaa beeksise. Eejansichi ibsa baasen, kibbi lixaa, giddugalli, kaabni...

Read More