Oduu Hawaasummaa Oduu Hawaasummaa

Godina Gujiitti odaan kufe ka’e Odaa Ardaa Mi'eessaa akka ta'uu Abbootiin Gadaa murteessan

OBN Caamsaa 07, 2011- Godina Gujii Aanaa Adoolaa Reeddee Ganda Malkaa Shaaliitti odaan laga Gannaallee keessaatti kufee ture waggaa sadii booda bara 2010 ka'uun isaan ni yaadtama. Barana...

Read More

deeggarsa Itoophiyaan baqattootaf taasisaa jirturratti mari’atame

OBN Caamsaa 07, 2011- Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanitti koomiishinarri olaanaa Koomiishinii Baqattootaa Filiippoo Giraandiin, deeggarsa Itoophiyaan  baqattootaaf taasisaa jirturratti,...

Read More

Itoophiyaan qabiinsa mirga namoomaarratti qorannaa Jeneevaarraa yaada fudhatte

OBN Caamsaa 07, 2011- Waltajjiin qorannaa qabiinsa mirga namoomaa Siwiizarlaandi Jeneevaatti taa'aame. Itoophiyaanis waltajjicharratti gabaasa hojii qabiinsa mirga namoomaarratti...

Read More

Dhibee waa dagachuu irraa akkamiin of eeguun danda'ama?

OBN Caamsaa 07, 2011- Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO) qajeelfama kan jalqabaa akka itti namoonni dhukkuba waa dagachuu ykn 'dimentia' ofirraa ittisan baaseera. Carraa dhhibee kanaaf...

Read More

Manneen dhugaatii alkoolii hin gurgurre

OBN Caamsaa 06, 2011- Mana dhugaatiitti alkoolii dhabuun tarii nama dhiba ta'a. Garuummoo, manneen akkanaa jiru. Baay'ees beekamaa jiru. Manni dhugaatii amma isinitti himuuf jennu kuni...

Read More