Saayinsii fi Teknoloojii Saayinsii fi Teknoloojii

WhatsApp haleellaa lootee seentotaan raawwatamuuf ture argate

OBN Caamsaa 06, 2011- Qaamoleen interneetii cabsanii seenuun beekaman(Hackers) meeshaalee ittiin fageenyarraa basaasan bilbilaa fi meeshaalee elektirooniksii biroo irratti karaa WhatsApp...

Read More

Jaappaan baabura ariitiin addunyaarraa 1ffaa oomishite

OBN Caamsaa 04, 2011 - Jaappaan baabura ariitiin addunyaarraa 1ffaa ta'e oomishite. Baaburri Jaappaanin oomishame kunis boca rasaasaa kan qabu ta'uu ibsameera. Jaappaan baaburichas...

Read More

Giddu galli Qorannoo Biyye Bedellee asiidummaa biyyee hir'isuuf hojjechaa jiraachuu beeksise

OBN Caamsaa 01, 2011- Giddu galli Qorannoo Biyye Bedellee dhangaggummaa/asiidummaa/ biyyee hir'isuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Giddu galli kunis godinaalee Iluu Abbaa Boor, Jimmaa fi...

Read More

Dhalli namaa 'lubbu qabeeyyii miliyoona 1 lafarraa balleessuu mala'

OBN Ebla 30, 30, 2011- Lafa, samii fi galaana keessa, dhiibbaan dhalli namaa uumama irra geessisaa jiru lubbu qabeeyyii gonkumaa balleessaa jira jedha qorannoon UN. Bineeldotaa fi gosti...

Read More

Itoophiyaan yaa'ii guddina teeleekoomunikeeshinii idil addunyaa qopheessuuf gaaffii dhiyeessite

OBN Ebla 29, 2011 - Itoophiyaan yaa'ii guddina teeleekoomunikeeshinii idil addunyaa qopheessuuf gaaffii dhiyeessite. Gaafficha Ministeerri Innooveeshinii fi Teeknooloojii Jeeneevaatti argamee...

Read More