Back

አቶ ኢሳያስ ጅራ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ሆነው ተመረጡ

[ኦቢኤን 27 09 2010]:-  አቶ ኢሳያስ ጂራ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ባካሄደው ሁለተኛው ዙር ምርጫ ፕሬዚዳንት ሆነው ተመረጡ።

ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ በተካሄደው ምርጫ አቶ ኢሳያስ 87 ድምፅ በማግኘት ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ሆነው የተመረጡት። 

ከአቶ ኢሳያስ ጋር የተወዳደሩት አቶ ተካ አስፋው ሲሆኑ፥ 58 ድምፅ በማግኘት ሁለተኛ ሁነዋል።

ከምሳ ሰዓት በፊት በተካሄድው የፕሬዚዳንት ምርጫ አቶ ኢሳያስ ጂራ 66 ድምፅ በማግኘት የተመረጡ ቢሆንም የፊፋው ተወካይ ፕሬዚዳንት ሆኖ የሚመረጠው ከ145 ድምፅ 50 ሲደመር አንድ በመቶ ማግኘት አለበት በማለታቸው ነው እንደገና እንዲካሄድ ፌዴሬሽኑ የወሰነው።

ከዚህ ምርጫ አቶ ጁነዲን ባሻ እና አቶ ተስፋየ እራሳቸውን በማግለላቸው ምርጫው የተካሄደው በአቶ ኢሳያስ ጂራ እና አቶ ተካ አስፋው መካከል ነው።

ቀደም ሲል በተካሄደው ምርጫ ከኦሮሚያ የተወከሉት አቶ ኢሳያስ ከ145 ደምፅ ውስጥ 66 ድምፅ በማግኘት የቻሉ ሲሆን፥ አቶ ተካ አስፋው 47 እና አቶ ጁነዲን ባሻ 28 ድምፅ ማግኘታቸው ይታወሳል።