Back

ግብጽ የ2019 አፍሪካ ዋንጫ አዘጋጅ ሀገር ሆና ተመረጠች

OBN ታህሳስ  30፣2011 የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ግብጽን የ2019 የአፍሪካ ዋንጫ አዘጋጅ ሀገር አድርጎ መረጠ፡፡

ካፍ ዛሬ ባደረገው ምርጫ ሰሜን አፍሪካዊቷ ሀገር በታሪኳ ለአምስተኛ ጊዜ ትልቁን ውድድር እንድታስተናግድ መርጧታል፡፡

ደቡብ አፍሪካ እና ግብጽ ውድድሩን ለማስተናገድ እስካሁን ለካፍ ይፋዊ ጥያቄ ያቀረቡ ሀገራት የነበሩ፡፡

የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሽን ካሜሩንን የ2019 አፍሪካ ዋንጫ አስተናጋጅ አድርጎ የመረጠ ቢሆንም ምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ውድድሩን ለማስተናገድ የሚያስችል በቂ ግዝጅት ባለማድረጓ ተቀምታለች፡፡

ቢቢሲ እንደዘገበው የ2019 አፍሪካ ዋንጫ እኤአ ከሰኔ 15 እስከ ሀምሌ 13 ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል፡፡