Skip to Content

Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 23, column 5 in 10157#10197#18931
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<link href="/ORTO-theme/css/demo.css" rel="stylesheet" type="text/css" />  
2<script src="/ORTO-theme/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script> 
3<script src="/ORTO-theme/js/responsiveslides.min.js" type="text/javascript"></script> 
4<script src="/ORTO-theme/js/yakob.js" type="text/javascript"></script> 
5 
6<div class="callbacks_container" style= "margin-left:-26px;" > 
7 
8  <ul class="rslides" id="slider4"> 
9    
10  <#list entries as entry> 
11	<#assign entry = entry /> 
12 
13	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
14  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
15   
16	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
17 
18	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
19		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
20	</#if> 
21	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
22	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
23  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
24  <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
25      <li> 
26       
27       <img src="${img}"  width="100%" style="max-height:325px;margin:1px 2px 3px 1px" /> 
28         
29 
30      	<a href="${viewURL}"><p class="caption" style="font-size:15px;color:#000;background:#FFBC00;margin-bottom:8px;text-indent:20px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
31      	</li> 
32   	</#if> 
33</#if> 
34</#list> 
35  </ul> 
36  </div> 

Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18946
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18  <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19    
20   <#if i==1> 
21   <div style="max-width:345px;font-family: serif,ebcfont;"> 
22 <a href="${viewURL}"><img src="${img}"  width="100%" style="max-height:250px;margin:1px 2px 3px 1px" /></a> 
23 </div> 
24	<a href="${viewURL}"><p style="font-family: serif,ebcfont;font-weight:bold;color:black;font-size:13px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
25    <#assign i=i+1/> 
26    
27	 <#elseif i<6> 
28		 
29	   
30			<a href="${viewURL}"><p style="font-family: serif,ebcfont;color:black;font-size:12px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
31		 
32 <#assign i=i+1/> 
33 </#if> 
34 </#if> 
35	</#if> 
36 
37</#list> 
38<hr > 

Oduu Ispoortii Oduu Ispoortii

Shaampiyoonaan atleetiksii Ityoophiyaa 48ffaan gaggeeffamaa jira.

OBN Ebla 30, 2011 -  Shaampiyoonaan atleetiksii Itiyoophiyaa kaleessa istaadiyamii magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuu eegale amma Caamsaa 4,2011tti tura. Sirni baniinsaa kaleessa kan...

Read More

Pireezdaanti Saahlaworqi fi Dr. Abiyyi Atleetota badhaasan

OBN Ebla 02, 2011- Pireezdaanti Saahlaworqi Zawdee fi Mnistirri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad dorgommii qaxxaamura biyyaa 43ffaa sadarkaa idil addunyaatti Deenmaarki Magaalaa Arhuusitti...

Read More

Federeeshiniin Atleetiksii Itoophiyaa atleetota dorgommii qaxxaamura biyyaa addunyaa Deenmaarkitti hirmaataniif badhaasaa fi beekamtii kenneera.

OBN Bit. 24,2011 - Federeeshiniin Atleetiksii Ityoophiyaa Atleetota dorgommii qaxxaamura biyyaa addunyaa Deenmaark magaalaa Arhuusitti hirmaataniif Hoteela Araaraatitti simannaa taasiseefii,...

Read More

Ispoortiin dubartootaa Itoophiyaa 3ffaan Magaalaa Jigjigaatti dorgomamaa ture olaantummaa Oromiyaatiin har’a xumurame.

OBN Bit.8,2011- Ispoortii Dubartootaa Itoophiyaa 3ffaan Gurraandhala 28 hanga Bitooteessa 8 bara 2011tti magaalaa Jigjigaattii dorgomamaa tureen Naannoon Oromiyaa shaampiyoonaa tahuun...

Read More