Asset Publisher Asset Publisher

Back

Taphataa cimaan aduunyaa yeroo shani Kiristiyaanoo Roonaaldoo himannaa taksii kafaaluu dhabuun irratti baname sirri ta'uusaa amane.

 

OBN Amaj,15 05 11- Taphataan Juuventuusii fi garee biyyaalessaa Porchuugal Roonaldoon,  bara 2010-2014 yeroo Riyaalmadirid turetti taaksii  kafaluu dhisuu isaatiin himannaa irratti banamee  mana murtiitti dhiyaateera.

 Roonaaldoon, gara Ispeen imaluun mana murtiitti erga dhiyaateen booda himanni irratti dhiyaate sirrii ta'uusaafi balleessaasaatiif adabbii Poowoondii miliyoona 16.6 ittiin himatame kafaaluuf waliigaleera.