Asset Publisher Asset Publisher

Back

Taphataan sarara fuulduraa kaardiif haaraan Eemilaanoo Saalaan Firaansi irraa gara Weelis imalaa osoo jiruu achii buuteen isaa dhabame.

 

OBN Amaj,15 05 11- Dargaggeessa umurii 28, kan ta'e lammii Arjentiinaa kun  kilaba kaardiif Siitiif  gatii jijjiirraa riikardii kilabaichaa  ta'e  paawundii miiliyoona 18'n kilaba Faransi Naantes  irraa maallatteessuun isaa ni yaadatama.

Taphatichi Xiyyaara dhuunfaasaatiin firaansii ka'ee gara Weels imaalaa osoo jiruu to'annoo Raadaarii jalaa dhabamuusaa hoggantoonni to'aannoo imala daandii qilleensa Firaans beeksisaniiru.