Asset Publisher Asset Publisher

Back

Westihaam Yuunayitid deegartoota Muhaammad Saalaa irratti arrabsoo sanyuumaa dhageessisan qorachaa akka jiru beeksise.

 

 

OBN Amaj, 30 05 11- Degartoonnii Westihaam Yuunayited tapha piriimeer Liigii Ingilaand 25ffaan Istaadiyeemii Oloompikii Landanitti Liivarpuul waliin goolii 1 qixa bahan irratti Mohaamad Saalan yeroo rukkuttaa rogaa rukutuuf jedhu viidiyoo isaa bilbilaan waraaba turan.

Viidiyicha erga waraabanii boodaa tooraa miidiyaa hawaasaa irraatti fe'uun arabsoo sanyuumaa fi amantaa irraan gaha turan.

Westihaam Yuunayited kilabiin keenyaa namoota akkasif iddoo hin qabu, nuti ammantaa, sabaan isoo hin qoodin namoota hundaafuu kabaja wal fakkata qabna jechuun deegartoota hojii kana hojjetan qorachaa akka jiru beeksise.

Poolisiin Meetiroopoolitanis dhimmicha qorachaa jira jedhame.

Mohaamada saalaan bara kana Piriimeerliigii Ingilaand gooliwwaan 16 galchuun baay`ina goolii hedduu galchuu dursaa jira.