Oduu Haaraa

Oduu Atileetiksii Baay’inaan Dubbifame Oduu Atileetiksii Baay’inaan Dubbifame

Back

Balaayinash Oljirraafi Mohaammad Amaan dorgommicharratti ni eegamu

Shaampiyoonaan Atileetiksii Addunyaa 15fan guyyoota sagaliif turu, boru irraa kaasee Chaayinaa, Magaalaa Beejingitti ni eegala. Shaampiyoonicharratti atileetoonni kuma lama biyyoota 200 irraa baba'an gosawwan ispoortii addaddaatiin ni dorgomu jedhamee eegama.

Biyyoota hirmaattoota kanneen keessaa Itoophiyaanis tokkoo ta'uu isheetiin jilli atileetiksii ishee miseensoota 33 qabu dorgommichaaf Kibxata darbe gara Beejingitti imaleera.

Itoophiyaan dorgommii maaraatoonii, fiigicha meetira kuma 10, kuma sadii, kuma tokkoofi500 akkasumas, 800n dhiiraaf dubaraan kan hirmaattu yoo ta'u, guyyaa shaampiyoonichi itti jalqabamu fiigicha maaraatoonii dhiiraan dorgommii ishee kan jalqabdu ta'a.

Tashoomaa Qadiidaatiin


Atileetiksii Atileetiksii

Shaampiyoonaan atleetiksii Ityoophiyaa 48ffaan gaggeeffamaa jira.

OBN Ebla 30, 2011 -  Shaampiyoonaan atleetiksii Itiyoophiyaa kaleessa istaadiyamii magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuu eegale amma Caamsaa 4,2011tti tura. Sirni baniinsaa kaleessa kan...

Read More

Pireezdaanti Saahlaworqi fi Dr. Abiyyi Atleetota badhaasan

OBN Ebla 02, 2011- Pireezdaanti Saahlaworqi Zawdee fi Mnistirri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad dorgommii qaxxaamura biyyaa 43ffaa sadarkaa idil addunyaatti Deenmaarki Magaalaa Arhuusitti...

Read More

Federeeshiniin Atleetiksii Itoophiyaa atleetota dorgommii qaxxaamura biyyaa addunyaa Deenmaarkitti hirmaataniif badhaasaa fi beekamtii kenneera.

OBN Bit. 24,2011 - Federeeshiniin Atleetiksii Ityoophiyaa Atleetota dorgommii qaxxaamura biyyaa addunyaa Deenmaark magaalaa Arhuusitti hirmaataniif Hoteela Araaraatitti simannaa taasiseefii,...

Read More

Ispoortiin dubartootaa Itoophiyaa 3ffaan Magaalaa Jigjigaatti dorgomamaa ture olaantummaa Oromiyaatiin har’a xumurame.

OBN Bit.8,2011- Ispoortii Dubartootaa Itoophiyaa 3ffaan Gurraandhala 28 hanga Bitooteessa 8 bara 2011tti magaalaa Jigjigaattii dorgomamaa tureen Naannoon Oromiyaa shaampiyoonaa tahuun...

Read More

Waldaan Federeeshinoota Atileetiksii Adduunyaa IAAF Yaa'ii Qatar Dohaatti taa'een Olompiikii Tookiyoo bara 2020tif Sangataa Miinimaa fi Ulaagaa hirmaannaa haaraaa raggaase.

  OBN Bit. 03, 07 11- Manni Maree Waldaa Federeeshinoota Atileetiksii Adduunyaa IAAF Yaa'ii  216ffaa Qatar Dohatti taa'een Olompiikii Tookiyoo bara 2020 tiif ulaagaa hirmaannaa lama...

Read More

Konfedreeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa CAF balaa xiyyaaraa Itoophiyaatti mudateef gadda itti dhagahame ibse.

  OBN Bit. 03, 07 11- Lammiilee Keeniyaa 32 balaa xiyyaaraa kanaan lubbuun isaanii darbe keessaa bareessaan duraanii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Keeniyaa Husen Swaleh isaan tokko turan. ...

Read More

Kamaaruu Usmaan: Shaampiyoonaa Afrikaa Maarshaal Aartii nama jalqabaa tahe

OBN Gur. 25, 2011- Kamaaruu Usmaan lammii Afrikaa Shaampiyoonaa dorgommii xumuraa fi isa olanaanaa maarshaal Aartii mo'ate tahe . Dorgommii MMA jechuun Maarshaal Aartii Makaa jedhamuun...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>