Oduu Haaraa

Kubbaa Millaa Addunyaa Kubbaa Millaa Addunyaa

Deeggaraan Birmingham taphataa dirree seenee rukute hidhaan torbee lama itti murtaaye.

  OBN Bit. 03, 07 11- Namni kun maqaan isaa Paul Micheel jedhama. Hojii miidhagina irratti bobba'ee argama. Tapha Shampiyoon Shiippii Ingilaand Dilbata darbe Birminghaam dirree...

Read More

Leenjisaan Maanchester duraanii Lu’is Vaan Haal hojii leenjisummaa akka dhaaban beeksisaniiru.

    OBN Bit. 03, 07 11- Vaan Haal Caamsaa 23, bara 2016 hojii leenjisummaa Maanchester United irraa erga kaafaman booda waggoota sadiif hojii leenjisummaa malee taa'aa akka turan...

Read More

Zinaddiin Ziidaan leenjisaa Riyaal Maadriid ta’uun qaxaramaniiru

  OBN Bit. 03, 07 11- Ziidaan  hanga bara dorgommii 2022 tti Riyaal Maadriid leenjisuuf  irra deebiin warra Los Blakoosiif mallatteesaniiru. Riyaal Maadriiditti deebi'uu...

Read More

Tapha Deebii Walakkaa xumuraa Kooppaa Del Rey Ispeeniin Baarseloonaan Riyaal Maadriid injifachuun walakkaa xumuraatiif darbe.

  OBN 21 06 11- Shaampiyooniin baroota afran darbanii Baarseloonaan Saantiyaagoo Bernaabotti goolii 3-0'n  qabxii dhaqaa galaatiin 4-1'n Riyaal Maadriid injifachuun baroota xumuraaf...

Read More

Priimiyeer ligii Ingilaand torbee 28ffaatiin Liverpool, Maanchester Siitii, Arsenaal, Maanchester Yunaayitid fi Cheelsiin morkattoota isaanii injifataniiru.

  OBN 21 06 11- Liivarpool Anfilditti goolii 5-0'n Watford injifachuun dursummaasaa garaagarummaa qabxii tokkootiin cimsateera. Sadio Mane fi Virgil Vaan Daayik gooliwwan lama lama...

Read More

Waldaan Federeeshinoota Kubbaa Miilaa Adduunyaa FIFA'n abbaa murtee Taanzaaniyaa Oden Charles Mbaga umurii guutuu tapharraa adabeera.

  OBN 21 06 11- Abbaan murtee lammii Taanzaaniyaa kun bara 2009 hanga 2012 tti taphoota sadarkaa biyyaa hanga Intarnaaashinalatti taphachiisan irratti matta'aa akka fudhatan koreen...

Read More

Oduu Mootiin Sa'uud Arabiyaa Mohaammad Bin Salmaan Maanchestar Yunaayitid bituuf jedhu soba akka ta'e eerame.

  OBN Gur,12 06 12 Mootiin Sawuud Arbiyaa Mohaammad Bin Salmaan oduun kilaba Maanchester Yuunaayitd Paawondii Biiliiyoona 3.8 bituuf jedhu tibba kana dhagahamaa jira.   ...

Read More

oddu Haaraa oddu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>